ÅNGEST

Det finns många olika typer av ångest. Till exempel social fobi, generaliserad ångest, panikångest och agorafobi. Gemensamt för dessa sjukdomar är en överdriven rädsla för olika situationer, objekt och kroppsliga tillstånd, eller en ihållande oro för framtida faror eller hot.

Ångestsyndrom är mycket vanligt förekommande i Sverige och övriga Europa och man räknar med att ca  12-17% av befolkningen drabbas av ångestsyndrom årligen. Man har även uppskattat att var fjärde individ någon gång i livet kommer att drabbas (1,2,3,4).

De olika ångestsyndromen kan medföra varierande symtom. Oftast handlar det om  överdrivna bekymmer om framtida händelser, överdriven känsla av hot kring vissa situationer och objekt samt även en oro för de kroppsliga symtomen i sig. Panikattacker är vanligt vid flera ångesttillstånd, framkallar de flesta av dessa symtom, såsom hjärtklappning, svettning, skakningar, andnöd, kvävningskänsla, bröstsmärtor, illamående, yrsel, värmevallningar och frossa, domningar i armar och ben, känsla av overklighet, rädsla för att bli galen och mista kontrollen samt fruktan för att dö.

 

Det är obehagligt men inte farligt att ha ångest. Om du har så mycket ångest att det börjar begränsa ditt liv kan du behöva söka hjälp.