DEPRESSION

Känner vi oss nedstämda, trötta och orkeslösa under en längre tid kan vi ha fått en depression. Med detta kan lusten att göra sånt som vi tycker om minska. Om detta sker kan vi behöva hjälp för att må bättre (1).

Nedstämdhet, minskat intresse, aptitstörning, sömnsvårigheter och irritation är ett par av de symtom som karakteriserar en egentlig depression (2). Lusten och orken till att ordna med saker och ting kan minska och livet kan kännas tungt och meningslöst, vi kan också bli ointresserade av vad som händer runt omkring oss (1). Det är inget fel på oss som personer för att vi blir deprimerade, det ä vanligt med depression och vi kan få hjälp för det (1).

Depression kan delas in i lindrig, medelsvår eller svår, här riktar vi in oss på de två första. Detta då det är viktigt att påbörja rehabiliteringen i ett tidigt skede men även att det framför allt är vid de mildare graderna av depression som fysisk aktivitet har visat sig vara effektivt (2,3).