Om oss

Vi vill hjälpa till att förbättra livet för personer som är drabbade av psykisk ohälsa. Detta vill vi göra genom evidensbaserade träningsprogram anpassade efter personens träningsvana. Forskning visar tydligt att fysisk aktivitet fungerar bra som behandling vid psykisk ohälsa.

Tyvärr upplever vi att vården brister kring utbildning och information om träning vid psykisk ohälsa. Genom KIND2MIND vill vi öka möjligheterna för personer med depressions-, stress- eller ångestrelaterade besvär att återgå till sitt normala liv. Därför har vi skapat evidensbaserade träningsprogram för depression, ångest och stress på tre olika nivåer beroende på träningsvana.

Vi vill hjälpa dig att komma tillbaka till det liv du är värd. Ett liv där du kan känna den vilja, lust och livsglädje du förtjänar. Låt oss hjälpa dig komma dit, tillsammans kan vi nå längre.