Stress

Stress är en naturlig del i livet, vi blir alla stressade av och till. Detta sker framför allt vid tillfällen då någonting extra krävs vilket resulterar i att kroppen får extra kraft och energi. Om stressen är mer långvarig kan det leda till att kroppen tar skada (1,2).

Stress är som vi tidigare nämnt en naturlig reaktion som förr var nödvändig för vår överlevnad, idag krävs det dock sällan att vi måste kämpa fysiskt för att överleva. Kroppen känner dock ingen skillnad på att kämpa för livet eller att springa ikapp bussen utan ungefär samma reaktioner sker i kroppen. Även psykiska ansträngningar sätter igång stressreaktioner, exempelvis när man är arg eller har för mycket att göra (1,2,3).

Stress behöver inte alltid vara negativ då det kan ge extra krafter och energi när du exempelvis ska tävla eller hålla föredrag (1,3).

 

För att på bästa sätt klara av att hantera de stressiga perioderna i våra liv behövs en jämvikt mellan aktivitet och vila men också mellan sömn och vakenhet. Om vi håller oss i form och därmed blir uthålligare och starkare såväl fysiskt som psykiskt stärker vi vårat eget försvar då en tränad kroppen klarar av att hantera en stressreaktion bättre (1,3).

När vi är stressade är den fysiska aktiviteten lätt att välja bort för att spara tid men det är fel väg att gå då det är under dessa perioder som det är extra viktigt att ta hand om kroppen (1).