Stressrelaterad ohälsa

Stressrelaterad psykisk ohälsa har ökat globalt sedan 1990-talet. Och är idag det största hotet mot folkhälsan inte bara i Sverige utan även globalt. Stress är ingen regelrätt diagnos men besvär med ångest, oro och depressionen är i hög utsträckning kopplat till stress i vardagen. 2016 var 74 200 svenskar sjukskrivna för stressrelaterad psykisk ohälsa. 76 procent av dessa var kvinnor. Drygt hälften av alla sysselsatta, 53 procent, säger att de har alldeles för mycket att göra, enligt Arbetsmiljöverket.  

Att uppleva stress är en del av livet. Alla blir stressade någon gång. Det händer i situationer som kräver något extra och kroppen brukar då få extra kraft och energi. Men om stressen pågår länge kan kroppen ta skada. För att klara stressiga perioder behöver du en jämvikt mellan att vara aktiva och att vara i stillhet, mellan vakenhet och sömn, och mellan fysisk aktivitet och vila (1). Det finns många saker du kan göra för att motverka stress, avslappning, meditation, mindfulness, Qigong och kognitiv beteendeterapi men missar du den pulshöjande träningen går du miste om det kanske allra mest effektiva som finns för att hantera stress och oro (1).

 

Referenser

1. https://www.1177.se/Sormland/liv--halsa/stresshantering-och-somn/stress/