Träning vid depression

Fysisk aktivitet och träning har sedan länge varit känt för sina positiva effekter på den fysiska hälsan och minskar risken för både cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och många andra kroniska sjukdomar. Under de senaste årtiondet har träning visat sig ha stora effekter även på ditt psykiska mående, hjärnan verkar till och med vara det organ som reagerar allra mest på träning.

Depression och psykisk ohälsa är ett växande problem i Sverige under de senast åren. Idag drabbas omkring 20 procent av den nordiska befolkningen av depression någon gång under livet, något som kostar mycket för den enskilde individen och för samhället i stort(1). Oftast används läkemedelsbehandling eller psykologiska behandlingar som kognitiv beteendeterapi och interpersonell terapi, men visste du att även träning kan vara verksamt? 

Studier har visat att fysisk aktivitet minskar depressiva symtom i lika hög grad som antidepressiva läkemedel eller KBT vid lindrig till måttlig depression. Det finns evidens för både styrketräning och konditionsträning, dock är konditionsträning mer vetenskapligt belagt än styrketräning (2). I likhet med antidepressiva läkemedel frisätts bland annat  signalsubstanserna serotonin noradrenalin i hjärnan utan några biverkningar som vid farmakologisk behandling.  

En stor utmaningen gällande fysisk aktivitet för personer med en depression är att klara att komma i gång med aktivitet och att fortsätta över tid, något som kan vara mycket svårt vid en depression där symtomen just visar sig genom en svårighet att aktivera sig. Vi på Kind2Mind hjälper dig genom hela processen från första promenad till gradvis minskade symtom och ett hälsosammare liv.

Referenser

 

1. Kringlen E, Torgersen S, Cramer V. A Norwegian psychiatric epidemiological study. Am J Psychiatry. 2001;158:1091-8.

2.Cooney GM, Dwan K, Greig CA, et al. Exercise for depression. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(9):CD004366.