Träning vid stress

Det finns många saker du kan göra för att motverka stress så som avslappning, meditation, mindfullness och yoga. Men missar du den pulshöjande träningen går du miste om det kanske allra mest effektiva som finns för att hantera stress och oro. Detta då pulshöjande träning är effektivare än avslappning och lika effektivt som mindfulness och kognitiv beteendeterapi (1,2,3,4).

 

Måste du välja är denna form av träning det tveklöst bästa alternativet, framför allt som träningen även kan förebygga trötthet/utmattning till följd av stress och regelbunden träning fungerar som en buffert mot stress (5,6)

Sambandet mellan fysisk aktivitet och stress är komplext. Man diskuterar hur fysisk aktivitet påverkar individens stressupplevelse, men också hur fysisk aktivitet kan användas förebyggande och vid redan etablerad stressrelaterad ohälsa. Regelbunden fysisk träning påverkar hjärnans funktioner och en rad olika signalsubstanser i hjärnan som är av betydelse för vårt psykiska välbefinnande, såsom serotonin och noradrenalin. Träningen minskar även halten av korpens stresshormon Kortisol samt stimulerar nervcellernas tillväxt(7). Träningen påverkar inte bara hjärnans funktion att reglera substanser utan det sker även flera psykologiska och psykosociala faktorer. Träning kan exempelvis ta bort fokus från de negativa tankarna, öka självförtroendet samt öka känslan av närvaro och att ha kontroll över situationen(8).  

Fysisk träning är mer effektivt än avslappning och lika effektivt som mindfullnes och kognitiv beteendeterapi (1-4). Och om du måste välja är träning det tveklöst bästa alternativet på grund av övriga hälsoeffekter och låg risk för biverkningar. Flera studier har även visat att fysisk träning kan förebygga utvecklingen av trötthet/utmattning till följd av stress, och att regelbunden träning fungerar även som en buffert mot stress(3-6). Träning är dessutom ett billigt alternativ till skillnad från farmakologisk behandling och KBT, detta gör att träning lämpar sig väl för många personer som ligger i ”gråzonen” (stressad men inte sjuk).  

Referenser

1. Hillman CH, Erickson KI, Kramer AF. Be smart, exercise your heart: exercise effects on brain and cognition. Nat Rev Neurosci. 2008;9(1):58-65.

 

2. De Bruin, E. I., van der Zwan, J. E., & Bögels, S. M. (2016). A RCT comparing daily mindfulness meditations, biofeedback exercises, and daily physical exercise on attention control, executive functioning, mindful awareness, self-compassion, and worrying in stressed young adults. Mindfulness, 7(5), 1182–1192.

 

3. Stenlund T, Ahlgren C, Lindahl B, et al. Cognitively oriented behavioral rehabilitation in combination with Qigong for patients on long-term sick leave because of burnout: REST - a randomized clinical trial. Int J Behav Med. 2009;16(3):294-303.

 

4. Heiden M, Lyskov E, Nakata M, et al. Evaluation of cognitive behavioural training and physical activity for patients with stress-related illnesses: a randomized controlled study. J Rehabil Med. 2007;39(5):366-73.

 

5. Gerber M, Jonsdottir IH, Lindwall M, et al. Physical activity in employees with differing occupational stress and mental health profiles: a latent profile analysis. Psychol Sport Exerc. 2014;15:649-58.

 

6. Gerber M, Pühse U. Review article: do exercise and fitness protect against stress-induced health complaints? A review of the literature. Scand J Public Health. 2009;37(8):801-19.

7. Chen MJ. The neurobiology of depression and physcal exercise. Handbook och physical activity and mental health. London: Routledge, 2013:169: 169-84. 

8. O Neal HA, Dunn AL, Martinsen EW. Deperssion an exercise. Int J Sport Pshychol. 2000 31:110-135.