Våra träningsprogram är baserade på den senaste forskningen inom träning vid depression, ångest och stress. Ni kan vara trygga i vetskapen om att det vi tillhandahåller alltid kommer vara baserat på vetenskaplig evidens.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på info@kind2mind.se